aisa smarthome

هوش مصنوعی

کاربرد هوش مصنوعی در خانه هوشمند به شکل گسترده ای رو به فزونی است. از این رو AI به هوشی که یک ماشین در شرایط مختلف از خود نشان می‌دهد،اطلاق می گردد. به عبارت دیگر کاربرد AI در سیستم‌هایی است که می‌توانند واکنش‌هایی مشابه رفتارهای هوشمندانه انسان ارائه دهند.
از جمله توانایی هوش مصنوعی

  1. درک شرایط پیچیده
  2. شبیه‌سازی فرایندهای تفکری و شیوه‌های استدلالی انسانی و پاسخ درست به آنها
  3. یادگیری و توانایی کسب دانش و استدلال برای حل مسایل را داشته باشند.
مزایای هوش مصنوعی
ترکیب هوش مصنوعی و اینترنت اشیا
اینترنت اشیا

ترکیب هوش مصنوعی و اینترنت اشیا

مقدمه اینترنت اشیا یک فناوری هوشمند است که زندگی روزمره ما را به کلی باز آفرینی می‌کند. اما هوش مصنوعی نیروی محرکه واقعی برای استفاده

نورپردازی
تکنولوژی

نورپردازی توسط هوش مصنوعی

پیشرفت تکنولوژی در عرصه ساختمان فقط محدود به خود بنا و بحث های مهندسی نیست، بلکه در راستای راحت تر و با کیفیت تر شدن