aisa smarthome

پروتکل ارتباطی

پروتکل  ارتباطی را می توان اینگونه تعریف کرد: «سیستمی از قوانین که به دو یا چند نهاد از یک سیستم ارتباطی اجازه می‌دهد، اطلاعات را از طریق هر تغییر کمیت فیزیکی انتقال دهد. این پروتکل قوانین، syntax، semantics و synchronization  ارتباطات و روش های احتمالی بازیابی خطا را تعریف می کند.

در این سلسله مقالات سعی خواهیم کرد پروتکل های خانه هوشمند و شهر هوشمند امروزی را معرفی کرده و در مورد تغییراتی که در آینده نزدیک به وجود می‌آیند صحبت کنیم.

پروتکل ارتباطی
NB-IoT
اینترنت اشیا

مقایسه NB-IoT و LTE-M در اینترنت اشیا

مقدمه استانداردهای سنتی تلفن همراه طوری طراحی شده اند که با صدا و پیامک کار کنند و به همین دلیل همیشه به تماس های دریافتی

پروتکل خانه هوشمند
پروتکل ارتباطی

پروتکل های خانه هوشمند 2022

مقدمه تعداد پروتکل‌های دستگاه‌های IoT در خانه‌های هوشمند، منبعی از سردرگمی مداوم برای بسیاری از مردم بوده است. هاب خانه های هوشمند امروزی شامل چندین

UWB
پروتکل ارتباطی

پهنای باند وسیع (UWB) و اینترنت اشیا

مقدمه اینترنت اشیا و UWB یک جزء اصلی مشترک دارند: هر دو اتصال بیشتری را ارائه می دهند. هر دو فناوری مکان یابی دقیق خانه