پروتکل خانه هوشمند
پروتکل ارتباطی

پروتکل های خانه هوشمند 2022

مقدمه تعداد پروتکل‌های دستگاه‌های IoT در خانه‌های هوشمند، منبعی از سردرگمی مداوم برای بسیاری از مردم بوده است. هاب خانه های هوشمند امروزی شامل چندین

ادامه مطلب »

پروتکل ارتباطی

پروتکل  ارتباطی را می توان اینگونه تعریف کرد: «سیستمی از قوانین که به دو یا چند نهاد از یک سیستم ارتباطی اجازه می‌دهد، اطلاعات را از طریق هر تغییر کمیت فیزیکی انتقال دهد. این پروتکل قوانین، syntax، semantics و synchronization  ارتباطات و روش های احتمالی بازیابی خطا را تعریف می کند.

به عنوان مثال ما می خواهیم یک سرویس FTP راه اندازی کنیم ، به معنای File Transfer porotocol و همینطور که مشخص است این سرویس در جهت انتقال اطلاعات فعالیت دارد، هم اکنون ما می خواهیم برای انتقال اطلاعات  از این طریق یک سری

سیاست و استاندارد تدوین نماییم که کاربران این سیستم طبق این چارچوب از سرویس FTP به این قوانین و سیاست هایی که ما برای سرویس خود وضع نموده ایم پروتکل گفته می شود .
Protocol ها یک سری قوانین، اصول ها و چارچوب هایی است که تعیین می کند یک عمل جزء چه گروه و شاخصه ای قرار می گیرد و از چه سیاست هایی پیروی می کند.

در این سلسله مقالات سعی خواهیم کرد پروتکل های خانه هوشمند و شهر هوشمند امروزی را معرفی کرده و در مورد تغییراتی که در آینده نزدیک به وجود می‌آیند صحبت کنیم.

 

پروتکل LORA      مهمترین پروتکل‌ های ارتباطی شهر هوشمند      پروتکل های خانه هوشمند      مزایا و معایب پروتکل WiFi برای خانه هوشمند

رایج ترین کاربردها و موارد استفاده lorawan      پروتکل KNX

مطالعه بیشتر