aisa smarthome

پروتکل ارتباطی

پروتکل  ارتباطی را می توان اینگونه تعریف کرد: «سیستمی از قوانین که به دو یا چند نهاد از یک سیستم ارتباطی اجازه می‌دهد، اطلاعات را از طریق هر تغییر کمیت فیزیکی انتقال دهد. این پروتکل قوانین، syntax، semantics و synchronization  ارتباطات و روش های احتمالی بازیابی خطا را تعریف می کند.

در این سلسله مقالات سعی خواهیم کرد پروتکل های خانه هوشمند و شهر هوشمند امروزی را معرفی کرده و در مورد تغییراتی که در آینده نزدیک به وجود می‌آیند صحبت کنیم.

پروتکل ارتباطی
Matter
پروتکل ارتباطی

MATTER چیست؟

مقدمه Matter یک پروتکل ارتباطی جدید برای خانه هوشمند است. که به عنوان یک تلاش مشترک توسط برخی از بزرگ ترین بازیگران صنعت IT راه‌