aisa smarthome

اینترنت اشیا

اینترنت اشیا (IoT) شامل تمام اشیا فیزیکی ،یعنی “اشیا” اتصال به اینترنت و سایر دستگاه ها می شود. تعریف اینترنت اشیا در حال تکامل است. زیرا این اصطلاح بیشتر برای توصیف اشیایی که با یکدیگر تعامل دارند و «صحبت می کنند» استفاده می شود.

بنابراین ما می توانیم این فرصت را داشته باشیم که در نحوه انجام کارها تسلط بیشتر داشته باشیم. به بیان بهتر، دستگاه‌های اینترنت اشیا با توانایی جمع‌آوری داده‌ها در محیط اطراف، اشتراک‌گذاری این داده‌ها با سایر دستگاه‌های الکترونیکی، و در نهایت کمک به کاربر نهایی در کسب اطلاعات، وظیفه حل یک مشکل یا تکمیل یک کار مشخص را برعهده می گیرند.

اینترنت اشیا
پارکینگ هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیا
اینترنت اشیا

پارکینگ هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیا

مقدمه یک نرم افزار مدیریت پارکینگ هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیا، یک چرخ دنده گمشده در چرخه تصمیم گیری است که وضوح و بینش بیشتری را

NB-IoT
اینترنت اشیا

مقایسه NB-IoT و LTE-M در اینترنت اشیا

مقدمه استانداردهای سنتی تلفن همراه طوری طراحی شده اند که با صدا و پیامک کار کنند و به همین دلیل همیشه به تماس های دریافتی

پروتکل خانه هوشمند
پروتکل ارتباطی

پروتکل های خانه هوشمند 2022

مقدمه تعداد پروتکل‌های دستگاه‌های IoT در خانه‌های هوشمند، منبعی از سردرگمی مداوم برای بسیاری از مردم بوده است. هاب خانه های هوشمند امروزی شامل چندین