شرکت آداک نیرو صنعت آیسا ، در جهت خلق ایده های نو و پیشرفت تکنولوژی ، طی 5 سال تحقیق و توسعه و استفاده از نیروی های متخصص  اقدام به ساخت خانه هوشمند آیسا کرده است.

این شرکت در نظر دارد پلی بین تخیل و واقعیت باشد . صحنه هایی که شاید بیشتر برای شما آرزو بوده و ما به آن رنگ واقعیت بخشیده ایم .وجود یک خانه هوشمند به معنای واقعی با استفاده از هوش مصنوعی و تجهیزات پیشرفته نکاتی مهمی در جهت تحقیق این مهم می باشد که سعی شده با ضرافت و دقت بالا طراحی وتولید گردد.

AISA SMART HOME

با نظرات خود ما را در بهبود عملکرد کمک کنید

طراحی سایت قم